آموزش سنتور

برای آموزش کاری را که لازم است انجام بدهید نه کاری را که دلتان میخواهد.
زمان تمرینات روزمره را مدیریت کنید.

در این دوره آموزشی نکات مهم اموزش سنتور به زبان ساده در زمینه های ریتم شناسی، تقسیمات ضرب، شکل ضزب ها و طرز نشستن و فرم مضراب گرفتن و تمرینات روی ساز را آموزش داده میشود و هنرجویان برای توانمندی های تکنیکی حتکا سه الی چهار جلسه باید مفاهیم موسیقی و الفبای آن را که بسیار حائز اهمیت است فراگیرند بعد از اصول اولیه نت خوانی و ریتم شناسی و آشنایی با میزانهای ساده، دو ضربی، سه ضربی و چهار ضربی شروع به مضراب نوازی تمرینات از روی کتاب نت خوانی و از طرفی آشنایی با فیزیک و محدوده ساز شود(آشنایی با سه پوزسیون سیم های زرد، سفید و سفید پشت خرک). سپس تقویت مضراب نوازی با قطعات زیبای فلکوریک( محلی) را آسان بیاموزید. هرچه هماهنگی علمی با عملی بیشتر باشد نتیجه قطعی تر خواهد بود.

 

طول دوره مقدماتی و منابع آموزشی:

طول دوره مقدماتی 6 الی 1 سال میباشد. در این دوره برای سنین 5 الی 8 سال کتاب دست های کوچک و بالاتر از 8 سال کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور یا کتاب شیوه ی سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار و یا کتاب مقدماتی سنتور جواد لشگری را همراه با قطعات زیبایی از کتاب گلنار ،یاد یاران و… را آموزش ببینید.

دوره متوسطه

در این دوره پس از توانمندی های مضراب های ریز، دوراب، تریل، لگاتو، تکیه و…. شروع به نواختن کتاب های ردیف نوازی میکنید و استاد بیشتر گوشه دستگاه و قطعات ضربی و پیش درآمدها و چهار مضراب آموزش داده میشود تا از هر دستگاه مجموعه ای از آهنگ های مختص آن را هنرجو اجرا کند.
مثلا اجرا دو دستگاه سه گاه:( پیش درآمد-درآمد- قطعه دو ضربی – اوج (مخالف) و با فرود گوشه ی شاه ختایی و یک رنگ تمام میشود و توانایی از یک اجرای کامل دستگاه را داشته باشد.

طول دوره متوسطه و منابع آموزشی:

طول دوره متوسطه 1/5 سال الی 2 سال میباشد در این دوره منابع آموزشی از کتاب ردیف نوازی ابوالحسن صبا و کتاب دوره ابتدایی استاد فرامرز پایور تدریس میشود و به همراه آن از قطعات پیش درآمد و رنگ و قطعات مجلسی پایور برای تقویت مضراب، درک و شناخت از دستگاه های مجموعه ایرلاین استفاده میشود. در این دوره دستگاه شور یا مشتقات آن (ابو عطا، بیات ترک،افشاری،دشتی) و دستگاه سه گانه نواخته میشود.

 

دوره عالی

پس از آشنایی با چند دستگاه از مجموعه پیش درآمد آواز چهار مضراب و قطعات ضربی و رنگ وارد قطعات بسیار سنگین و حرفه ای میشود که برای بهترین قطعات از منابع کتاب استاد پایور و استاد پرویز مشکاتیان که اثرهای جاودانه ای را که به ماندگار گذاشته اند، هنرجویان آموزش میبینند.

طول دوره و منابع آموزشی:

طول دوره آموزشی یک الی دو سال میباشد. از بهترین آثار این منابع آموزشی را میتوان از اسطوره سنتور استاد فرامرز پایور از کتاب سی قطعه و کتاب بیست قطعه استاد پرویز مشکاتیان را نام برد و در کنار آن ادامه دستگاه همایون، اصفهان، چهارگاه ، نوا ، ماهور و دستگاه پنج گاه را آموزش میبینند. البته کتاب های زیادی از تصنیف های استاد پرویز مشکاتیان که در نوع خود بی نظیر و صاحب سبک نوازی نوین بود را در آموزش تکنیک نوازی نام برد.

تبصره:
البته برای اتمام دوره ها نمیتوان جدول زمان بندی گذاشت. این مطالب بستگی به ساعات تمرین هنرجو دارد. یک هنرجو برای حرفه ای شدن باید 10000ساعت را در طول دوره های آموزشی در نظر بگیرد.
فارق التحصیلان:
پس از اتمام دورهای آموزشی(مقدماتی، متوسطه، عالی)
1-اعطای گواهی نامه معتبر پایان دوره مهارتی
2-فارغ التحصیلان پس از یک دوره آموزشی کارورزی میتوانند وارد بازار کار شوند
3- دعوت از فارغ التحصیلان برای تشکیل گروه های هنری و اخذ مجوزهای قانونی برای اجرا و تولید
4- معرفی فارغ التحصیلان به مراکز فرهنگی و هنری و جهت آموزش، اجرا و تولید به جامعه فرهنگی و هنری

1 مقدماتی1

(2ترم)

دستورسنتور(پایور)
شیوه سنتورنوازی(کامکار)
2 مقدماتی2

(2ترم)

دستورسنتور(پایور)
شیوه سنتورنوازی(کامکار)
3 متوسطه1

(4ترم)

ردیف دوره ابتدایی(پایور)
گلنار
یادگاران
سپیده وقطعات ضربی ازاساتید برجسته ایران
4 متوسطه2

(4ترم)

ردیف دوره ابتدایی(پایور)
گلنار
یادگاران
سپیده وقطعات ضربی ازاساتید برجسته ایران
5 پیشرفته

(21ترم)

 

ردیف استادصبا
پیش درآمدورنگ
سی قطعه چهارمضراب (پایور)
40 قطعه برای سنتور(پایور)
مجموعه قطعات وتصنیف های مشکاتیان
مجموعه قطعات کامکار
ردیف چپ کوک پایور
ردیف میرزاعبدالله
قطعات مجلسی پایور
قطعات کامکار