آموزش ویولن

در ایران آموزش ویولن به دو شیوه برگزار میشود
1-ویولن کلاسیک(جهانی)
2-ویولن سنتی(ایرانی)
که هر کدام از منابع آموزشی خاصی تدریس میشود لذا به تفکیک آموزش هرکدام از دوره های آموزشی ویولن را توضیح داده میشود.

آموزش ویولن کلاسیک

از مهمترین نکات آموزش ساز ویولن چه کلاسیک و چه سنتی تربیت شنوایی(سلفژ) میباشد که در کنار مطالب علمی (مبانی موسیقی) و عملی باید آموزش دیده شود تا با تقویت گوش موسیقیایی انگشت گذاری دقیق روی ساز گذاشته شود تا صدای تمیز از نت ها نواخته شود.
در این دوره در کنار تربیت شنوایی نکات دیگری به زبان ساده وجود دارد که عبارتند از: نحوه ساز گرفتن و آرشه کشیدن صحیح و پا ضرب زدن(با مترونوم) کار کردن و آشنایی با کشش نت ها و تقسیمات ضرب و شکل ضرب ها و الفبای موسیقی میباشد. حداقل برای توانمندی های تکنیکی سه الی چهار جلسه ضروری و بسیار حائز اهمیت میباشد.

طول دوره مقدماتی و منابع آموزشی:

طول دوره مقدماتی ویولن 6 ماه الی یکسال میباشد. در این دوره از سنین 6 به بالا آموزش با کتاب ل ویولن شروع میشود و این برای آموزش ویولن بسیار کتاب جامعی محسوب میشود و این کتاب ماهیت جهانی در مدارس موسیقی دارد و یا از شیوه کتاب ولفارت جلد اول استفاده میشود. در کتاب ولفارت آموزش بیشتر بر حسب اتود میباشد که در جهت آشنایی با آرشه کشی و آشنایی به میزان های ساده دو ضربی، سه ضربی و چهار ضربی و نحوه انگشت گذاری میباشد. هنرجویان در این دوره پس از فراگیری دو سیم “لا” و “ر” میتوانند قطعات آهنگ های آسان روی ویولن را بنوازند.

دوره متوسطه

در این دوره هنرجویان از کتاب های دیگر آموزش ل ویولن جلد دوم و سوم و یا کتاب ولفارت جلد دوم شروع به آموزش میکنند پس از آشنایی کامل با چهار سیم “می” “لا” “ر” “سل” هنرجویان قابلیت نواختن روی قطعات نیمه حرفه ای به همراه آشنایی با گام شناسی و تکنیک نوازندگی حرفه ای تری آشنا میشوند.

طول دوره متوسطه و منابع آموزشی

طول دوره متوسطه5/1 سال میباشد. پس از توانمندی های میزان دو ضربی ، سه ضربی و چهار ضربی و انگشت گذاری صحیح و یادگیری پوزیسیون ها از گام های هریمالی و…. به همراه کتاب های ذکر شده در بالا میتوانند قطعاتی را از بزرگان موسیقی در جهان را آموزش ببینند و آنها را اجرا نمایند(کتاب سونات هندل و….)

دوره عالی

در این دوره هنرجویان از توانمندی های بسیار بالا همراه با گوش موسیقیایی ، ضرب و تکنیک های نوازندگی برخوردار میباشد و میتوانند از قطعات سنگین در اجراهای سونات و کنسرت های رسیتالی به خوبی به نمایش بگذارند.

طول دوره عالی و منابع آموزشی

طول این دوره آموزشی 5/1 سال میباشد و بیشتر منابع از روی کتاب کایزر و سونات و یوهان سباستین باخ و قطعات معروف بیست و چهار کاپریس، پاگانینی و بهتوون و … میباشد و هنرجویان با قدرت میتوانند اثر بزرگان را برای اجراهای سونات، رسیتال ها و کنسرت های بزرگ سمفونی به نمایش بگذارند.

1 مقدماتی1

(2ترم)

ل ویولن جلد1
دنیای زیبای ویولن جلد1
2 مقدماتی2

(2ترم)

ل ویولن جلد2
دنیای زیبای ویولن جلد2
گام هریمالی
3 مقدماتی3

(3ترم)

ل ویولن جلد3
گام هریمالی
سوزوکی
4 متوسطه1

(4ترم)

ولفارت جلد1
کنسرتوهای آسان
هریمالی
سوزوکی
5 متوسطه2

(5ترم)

ولفارت جلد2
کنسرتوهای آسان
هریمالی
6 متوسطه3

(5ترم)

کایزر

هریمالی

رپرتوار کلاسیک

 

7 پیشرفته1

( 7ترم)

کروتزر
گام های فلش
رپرتوارکلاسیک
8

پیشرفته2

( 7ترم)

گام های فلش
اتودهای دوئت
رپرتوار کلاسیک
9

پیشرفته3

(10ترم)

کاپریس
گام های فلش
رپرتوارکلاسیک