آموزش کمانچه

منابع آموزشی و طول دوره از کتاب های آموزش ویولن سنتی استفاده میشود. صدای خاص و جادویی دارد و این ساز کاملا ساز اصیل ایرانی و ملیست.

آموزش دوره مقدماتی :

هنرجویان در این دوره از کتابهای آموزشی هنرستان آموزش می بینند از نکات مهم این ساز تربیت شنوایی (سلفژ ) میباشدکه هنرجو باید هفت نت موسیقی را کوک سلفژ کند و به همراه آن از مطالب علمی مبانی ( تقسیمات ضرب ، شکل ضرب ، الفبای موسیقی و…) استفاده نمایند. حداقل برای توانمندی های تکنیکی 3 الی 4 جلسه مفاهیم موسیقی به عنوان زیر بنای عملی بسیار حائز اهمیت میباشد.

طول دوره مقدماتی و منابع آموزشی :

طول دوره ی آموزشی 1 سال و منابع هنرجویان از کتاب هنرستان موسیقی جلداول آموزش ویولن هست. مقطع سنی از 8 سال به بالا میباشد در کنار اتود قطعات زیبا فلکوریک (محلی ) از کتاب آهگنگهای آسان برای ویولن که به زبان ساده نت نویسی شده است آموزش داده میشود.
آموزش دوره متوسطه :
در این دوره هنرجویان در کنار اتود آموزشی و کسب توانمندیهای تکنیکی و از ردیف دستگاه ایرانی به همراه قطعات زیبا بهره مند می شوند .

طول دوره متوسطه و منابع آموزشی :

طول دوره متوسطه 5/1 سال میباشد و هنرجویان در طی این دوره از کتاب دوم آموزش ویولن و ردیف دستگاه ها ( شور ، سه گاه ، بیات ترک ، ابوعطا ، افشاری ، دشتی ) آموزش می بینند و با توانمندیهای تکنیک های ( ریز ، دراب ، تریل ، لگاتو و…) مسلط به اجرا دستگاه های موسیقی می شوند و هر دستگاه مجموعه ایی از پیش درآمد ، آواز ، چهار مضراب و رنگ اجرا آموزش دیده می شوند .

آموزش دوره عالی :

هنرجویان در این دوره قادر به اجراهای تک نوازی و گروه نوازی هستند برای تقویت تکنیکها از منابع ردیف ، دستگاه و مجموعه آثار هنرمندان و قطعات ارزنده هنری باید آموزش ببینند تا با توانمندی های مهارتی از قطعات حرفه ایی بهره مند شوند.

 

طول دوره عالی و منابع آموزشی :

طول دوره عالی 5/1 سال میباشد و هنرجویان در این دوره پس از کسب مهارت های لازم و گوش موسیقیایی بالا میتوانند از منابع دستگاهای ردیف نوازی ( همایون ، بیات اصفهان ، چهارگاه ، ماهور ، راستپنجگاه ، نوا) بهره مند شوند و قادر به اجراهای حرفه ایی سلو و دوئت و اجراهای کنسرتی می شوند.

1 مقدماتی1

(4ترم)

روح الله خالقی1
2 مقدماتی2

(4ترم)

روح الله خالقی2
3 متوسطه1

(4ترم)

روح الله خالقی3
4 متوسطه2

( 4ترم)

روح الله خالقی4
5 پیشرفته1

(4ترم)

ردیف میرزاعبدالله
ردیف صباجلد1
هریمالی
ولفارت
6 پیشرفته2

(4ترم)

ردیف میرزاعبدالله
ردیف صبا2
ولفارت
هریمالی
برتارک سپیده(اردشیرکامکار)
7 پیشرفته3

(4ترم)

ردیف میرزاعبدالله
ردیف صبا3
برتارک سپیده(اردشیرکامکار)