آدرس :

تهران، شهر جدید پرند، نبش میدان استقلال، بلوک E6، طبقه دوم، واحد 196

تلفن :  46-56727545

فکس : 56218039-56796570

محل آموزشگاه